Przetargi

Zapraszamy do składania ofert

więcej

Biogazownie

W dobie wzrastającego zapotrzebowania na energię oraz w trosce o środowisko naturalne coraz bardziej konieczne i powszechne staje się pozyskiwanie i wykorzystywanie energii ze  źródeł odnawialnych.

Alternatywnym i ekonomicznym sposobem  pozyskiwania energii jest produkcja biogazu z odpadów rolniczych i komunalnych

Biogazownie pozwalają na utylizację uciążliwych nieczystości z równoczesną produkcją energii elektrycznej i cieplnej z uzyskanego biogazu co znacznie zwiększa efektywność i opłacalność inwestycji.

Firma Tugeb-Polbud na podstawie nowoczesnych, sprawdzonych technologii firm zagranicznych przy jednoczesnym własnym wykonawstwie, przygotowana jest do kompleksowej obsługi klientów zainteresowanych budową instalacji biogazowych. W naszej ofercie znajdą Państwo wszystkie oferowane na rynku instalacje biogazowni od najmniejszych do największych.

W ramach współpracy oferujemy:

  • doradztwo na etapie podejmowanie decyzji inwestycyjnej w zakresie budowy biogazowni,
  • dobór wielkości inwestycji i struktury substratów w celu zwiększenia efektywności instalacji biogazowej,
  • realizację inwestycji biogazowej w systemie „pod klucz”
  • zbiorniki do biogazowni żelbetowe prefabrykowane, monolityczne oraz stalowe

W ofercie firmy znajdują się kompleksowe instalacje do produkcji biogazu z wykorzystaniem technologii mokrej i suchej, w zależności od pochodzenia i rodzaju przetwarzanych  odpadów. Instalacje do fermentacji metanowej metodą mokrą stosowane są w procesie utylizacji odpadów rolniczych. W technologii fermentacji suchej zaleca się unieszkodliwianie wszystkich materiałów po sortowniach komunalnych.

Korzyści wypływające z budowy biogazowni i utylizacji ścieków metodą fermentacji beztlenowej  pomimo znacznych kosztów inwestycyjnych są bardzo duże.

Do najważniejszych  należą:

  • otrzymywanie energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnego źródła w energetycznych układach kogeneracyjnych  o wysokiej sprawności
  • utylizacja odpadów rolniczych i komunalnych
  • otrzymywanie wysokiej jakości nawozu z materiału przefermentowanego wykorzystywanego w rolnictwie
  • duże dopłaty Rządu Polskiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pomoc z programu Infrastruktura i Środowisko
  • otrzymywanie zbywalnych Zielonych Certyfikatów

Budowa instalacji biogazowych obejmuje biogazownie w technologii suchej (produkcja biogazu metodą suchej fermentacji beztlenowej) i w technologii mokrej (produkcja biogazu metodą mokrej fermentacji). Obydwa typy instalacji biogazowych produkujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynkach zachodnich, wyspecjalizowanej kadrze inżynieryjnej oraz wysokim kwalifikacjom pracowników. Służymy również doradztwem techniczno-inżynieryjnym oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W związku z wieloma korzystnymi aspektami inwestowania w biogazownie  , firma Tugeb-Polbud zachęca do współpracy i gwarantuje sprawdzone zachodnio-europejskie technologie, fachowość wykonania  oraz  najwyższą jakość oferowanych instalacji.


Linki do oferty

Biogazownie w technologii suchej

Biogazownie w technologii mokrej

OFERTA


TUGEB POLBUD Sp. z o.o.
Tel.: +48 690 130 135
tugeb@tugeb-polbud.com.pl