Przetargi

Zapraszamy do składania ofert

więcej

Biogazownie

Instalacje produkcji biogazu wykorzystujące metodę suchą fermentacji beztlenowej produkowane przez Tugeb-Polbud oparte są na doświadczeniu zdobytym na rynkach zachodnich.
Instalacje biogazowe w technologii suchej są rozwiązaniem dedykowanym przede wszystkim dla zakładów zajmujących się sortowaniem odpadów komunalnych. Biogazownie tego typu pozwalają wykorzystać odseparowaną frakcję organiczną do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Technologia sucha pozwala zagospodarować niewykorzystywany wcześniej zasób energii zgromadzony we frakcji organicznej pochodzących z tego typu odpadów. Wykorzystywana organika może pochodzić nawet odpadów komunalnych o bardzo dużym stopniu zanieczyszczenia innymi materiałami. Oprócz frakcji organicznej uzyskanej po sortowaniu odpadów, w instalacjach w technologii suchej, jako substraty wykorzystywana może być masa zielona pochodząca z pielęgnacji terenów zielonych oraz kiszonka z różnego rodzaju materiałów roślinnych w tym kiszonka z kukurydzy.    

Nasza oferta obejmuje wykonanie instalacji „pod klucz” dostarczając:

- doradztwo na etapie określenia technologii oraz zaplanowanie zakładu;

- nadzór technologiczny, biologiczny oraz pomoc administracyjną w całym procesie;

- kompletny montaż instalacji;

- budowa i montaż instalacji przygotowania produktu wsadowego;

- instalacje przesyłu gazu;

- instalacje obiegu perkolatu

- układ kogeneracyjny

- komory fermentacyjne i kompostujące

Powstałe instalacje bazują na substratach w postaci odpadów komunalnych, rolniczych etc. Oferta nasza obejmuje również analizę i badanie materiału wsadowego przez nasze laboratoria celem określenia jego kaloryczności i możliwości wykorzystania w procesie metanizacji

 W celu uściślenia Państwa potrzeb prosze wysłać zapytanie

OFERTA


TUGEB POLBUD Sp. z o.o.
Tel.: +48 690 130 135
tugeb@tugeb-polbud.com.pl