Przetargi

Zapraszamy do składania ofert

więcej

Biogazownie

Instalacje produkcji biogazu wykorzystujące metodę mokrą fermentacji beztlenowej produkowane przez Tugeb-Polbud oparte są na doświadczeniu zdobytym na rynkach zachodnich.

Nasza oferta obejmuje wykonanie instalacji „pod klucz” dostarczając:

- technologię wraz z określeniem osprzętu celem uzyskania najbardziej optymalnego rozwiązania

- zbiorniki wykonane jako żelbetowe monolityczne, prefabrykowane i stalowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i oprzyrządowaniem

- instalacje przesyłowe biomasy z układem przepompowującym

- instalacje przesyłowe biogazu

- instalacje pasteryzacji odpadów poubojowych

- układy kogeneracyjne

- stacje dozowania substratów

- nadzór technologiczny, biologiczny oraz pomoc administracyjną w całym procesie;

Powstałe instalacje bazują na substratach w postaci odpadów rolniczych, poubojowych etc. Oferta nasza obejmuje również analizę potrzeb substratu wsadowego z uwzględnieniem możliwości Klienta.

 

W celu uściślenia Państwa potrzeb proszę wysłac zapytanie

OFERTA


TUGEB POLBUD Sp. z o.o.
Tel.: +48 690 130 135
tugeb@tugeb-polbud.com.pl