Przetargi

Zapraszamy do składania ofert

więcej

Biogazownie

W dobie wzrastającego zapotrzebowania na energię oraz w trosce o środowisko naturalne coraz bardziej konieczne i powszechne staje się pozyskiwanie i wykorzystywanie energii ze  źródeł odnawialnych.

Alternatywnym i ekonomicznym sposobem  pozyskiwania energii jest produkcja biogazu z odpadów rolniczych i komunalnych

Biogazownie pozwalają na utylizację uciążliwych nieczystości z równoczesną produkcją energii elektrycznej i cieplnej z uzyskanego biogazu co znacznie zwiększa efektywność i opłacalność inwestycji.

Firma Tugeb-Polbud na podstawie nowoczesnych, sprawdzonych technologii firm zagranicznych przy jednoczesnym własnym wykonawstwie, przygotowana jest do kompleksowej obsługi klientów zainteresowanych budową instalacji biogazowych. W naszej ofercie znajdą Państwo wszystkie oferowane na rynku instalacje biogazowni od najmniejszych do największych.

W ramach współpracy oferujemy:

  • doradztwo na etapie podejmowanie decyzji inwestycyjnej w zakresie budowy biogazowni,
  • dobór wielkości inwestycji i struktury substratów w celu zwiększenia efektywności instalacji biogazowej,
  • realizację inwestycji biogazowej w systemie „pod klucz”
  • zbiorniki do biogazowni żelbetowe prefabrykowane, monolityczne oraz stalowe

W ofercie firmy znajdują się kompleksowe instalacje do produkcji biogazu z wykorzystaniem technologii mokrej i suchej, w zależności od pochodzenia i rodzaju przetwarzanych  odpadów. Instalacje do fermentacji metanowej metodą mokrą stosowane są w procesie utylizacji odpadów rolniczych. W technologii fermentacji suchej zaleca się unieszkodliwianie wszystkich materiałów po sortowniach komunalnych.

Korzyści wypływające z budowy biogazowni i utylizacji ścieków metodą fermentacji beztlenowej  pomimo znacznych kosztów inwestycyjnych są bardzo duże.

Do najważniejszych  należą:

  • otrzymywanie energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnego źródła w energetycznych układach kogeneracyjnych  o wysokiej sprawności
  • utylizacja odpadów rolniczych i komunalnych
  • otrzymywanie wysokiej jakości nawozu z materiału przefermentowanego wykorzystywanego w rolnictwie
  • duże dopłaty Rządu Polskiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pomoc z programu Infrastruktura i Środowisko
  • otrzymywanie zbywalnych Zielonych Certyfikatów

Budowa instalacji biogazowych obejmuje biogazownie w technologii suchej (produkcja biogazu metodą suchej fermentacji beztlenowej) i w technologii mokrej (produkcja biogazu metodą mokrej fermentacji). Obydwa typy instalacji biogazowych produkujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynkach zachodnich, wyspecjalizowanej kadrze inżynieryjnej oraz wysokim kwalifikacjom pracowników. Służymy również doradztwem techniczno-inżynieryjnym oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W związku z wieloma korzystnymi aspektami inwestowania w biogazownie  , firma Tugeb-Polbud zachęca do współpracy i gwarantuje sprawdzone zachodnio-europejskie technologie, fachowość wykonania  oraz  najwyższą jakość oferowanych instalacji.


Linki do oferty

Biogazownie w technologii suchej

Biogazownie w technologii mokrej

Oferujemy następujące zbiorniki do biomasy

Prefabrykowane oraz monolityczne zbiorniki żelbetowe

Prefabrykowane ściany pozwalają na szerokie spectrum możliwości wykonania zbiorników tworzących

typoszereg dopasowany do określonej technologii wytwarzania biogazu. Znajomość branży betoniarskiej oraz doświadczenie zdobyte na rynku pozwala na zoptymalizowanie procesu produkcji prefabrykatów.

Zalety zbiorników prefabrykowanych żelbetowych:

- Niska cena,

- Duży wachlarz wymiarów gabarytowych do 4460m3

- Wysoka żywotność

- Łatwość montażu

 

Zbiorniki stalowe do biomasy

Zbiorniki wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej chemoodporną powłoką

antykorozyjną. Konstrukcja posadowiona na płycie dennej żelbetowej kotwiona do płyty,

zabezpieczona od strony dolnej belką pierścieniową.

Zalety zbiorników stalowych:

- Niska cena

- Dowolność wymiarów

- Łatwość montażu

- Wysoka żywotność

- Możliwość montażu przez cały rok

- Prostota wykonania i zabudowy

- Duża szczelność,

- Elastyczność,

- Wytrzymałość mechaniczna,

 

 

 

 

 

 

Instalacje produkcji biogazu wykorzystujące metodę suchą fermentacji beztlenowej produkowane przez Tugeb-Polbud oparte są na doświadczeniu zdobytym na rynkach zachodnich.
Instalacje biogazowe w technologii suchej są rozwiązaniem dedykowanym przede wszystkim dla zakładów zajmujących się sortowaniem odpadów komunalnych. Biogazownie tego typu pozwalają wykorzystać odseparowaną frakcję organiczną do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Technologia sucha pozwala zagospodarować niewykorzystywany wcześniej zasób energii zgromadzony we frakcji organicznej pochodzących z tego typu odpadów. Wykorzystywana organika może pochodzić nawet odpadów komunalnych o bardzo dużym stopniu zanieczyszczenia innymi materiałami. Oprócz frakcji organicznej uzyskanej po sortowaniu odpadów, w instalacjach w technologii suchej, jako substraty wykorzystywana może być masa zielona pochodząca z pielęgnacji terenów zielonych oraz kiszonka z różnego rodzaju materiałów roślinnych w tym kiszonka z kukurydzy.    

Nasza oferta obejmuje wykonanie instalacji „pod klucz” dostarczając:

- doradztwo na etapie określenia technologii oraz zaplanowanie zakładu;

- nadzór technologiczny, biologiczny oraz pomoc administracyjną w całym procesie;

- kompletny montaż instalacji;

- budowa i montaż instalacji przygotowania produktu wsadowego;

- instalacje przesyłu gazu;

- instalacje obiegu perkolatu

- układ kogeneracyjny

- komory fermentacyjne i kompostujące

Powstałe instalacje bazują na substratach w postaci odpadów komunalnych, rolniczych etc. Oferta nasza obejmuje również analizę i badanie materiału wsadowego przez nasze laboratoria celem określenia jego kaloryczności i możliwości wykorzystania w procesie metanizacji

 W celu uściślenia Państwa potrzeb prosze wysłać zapytanie

Instalacje produkcji biogazu wykorzystujące metodę mokrą fermentacji beztlenowej produkowane przez Tugeb-Polbud oparte są na doświadczeniu zdobytym na rynkach zachodnich.

Nasza oferta obejmuje wykonanie instalacji „pod klucz” dostarczając:

- technologię wraz z określeniem osprzętu celem uzyskania najbardziej optymalnego rozwiązania

- zbiorniki wykonane jako żelbetowe monolityczne, prefabrykowane i stalowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i oprzyrządowaniem

- instalacje przesyłowe biomasy z układem przepompowującym

- instalacje przesyłowe biogazu

- instalacje pasteryzacji odpadów poubojowych

- układy kogeneracyjne

- stacje dozowania substratów

- nadzór technologiczny, biologiczny oraz pomoc administracyjną w całym procesie;

Powstałe instalacje bazują na substratach w postaci odpadów rolniczych, poubojowych etc. Oferta nasza obejmuje również analizę potrzeb substratu wsadowego z uwzględnieniem możliwości Klienta.

 

W celu uściślenia Państwa potrzeb proszę wysłac zapytanie

OFERTA


TUGEB POLBUD Sp. z o.o.
Tel.: +48 690 130 135
tugeb@tugeb-polbud.com.pl