Przetargi

Zapraszamy do składania ofert

więcej

Realizacje

Realizacje w Polsce

Realizacje za granicą

2012


Linia technologiczna do odzysku i unieszkodliwiania odpadów poprzez przetworzenia frakcji po sitowej w paliwo alternatywne do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów


Wykonanie,  montaż oraz uruchomienie urządzenia, płuczki do wierzchniej warstwy kostki brukowej oraz urządzenie do mechanicznego oczyszczania wody z procesu płukania koski brukowej.


Wykonanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie wraz ze szkoleniem urządzenia do recyklingu betonu z procesu mycia betonowozu

Dostawa i montaż linii technologicznej do odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów


Wykonanie, dostarczenie, montaż oraz uruchomienie urządzenia do transportu kruszywa oraz odważania wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla produkcji prefabrykatów betonowych


Dostawa i montaż mechaniczny dwóch przesiewaczy bębnowych

Kompleksowe wykonanie, montaż i uruchomienie węzła z instalacją grzewczą, która umożliwi produkcję betonów w okresie zimowym


Dostawa, montaż, integracja, uruchomienie, kalibracja oraz przetestowanie linii technologicznej

2011

Biogazownia o mocy 1,6 MW


zbiornik gnojowicy 470 m3
zbiorniki magazynowe gliceryny 2x50 m3
dozownik substratów stałych 100 m3
zbiorniki mieszające wsad 25 m3
komora fermentacyjna 5200 m3
betonowe zbiorniki 2x4300 m3
membranowy zbiornik biogazu 1000 m3
instalacja odsiarczania biogazu
pochodnia nadmiaru biogazu
budynek pompowni
instalacje przesyłowe materiału i gazu
instalacja grzewcza biogazowni
centralny układ sterowania

2010

Waga taśmowa WT 800/13200
Zbiorniki kruszywa adaptacja istniejących
Wciągarka BA1500/2250
Waga cementu WC 900
Waga wody WW 600
Waga plastyfikatorów WP-2
Silosy cementu SC 60x3
Silosy keramzytu SK 80x2
Recykling mechaniczny RMS 15
Mieszarka PMPR 2250
Przenośniki ślimakowe rurowe
Zbiorniki kruszywa ZK 6x30m3
Waga taśmowa WT 800/2100
Wciągarka BA Waga cementu WC 900
Waga wody WW 600
Dozownik plastyfikatorów WP-4
Silosy cementu SC 100 x 3
Mieszarka planetarna
Przenośniki ślimakowe
Kotłownia kontenerowa
Zbiorników kruszywa ZK 4x30m³
Waga taśmowa – WT 800/15220
Wciągarka - BA 1000/1500
Waga cementu - WC 600
Waga wody - WW 300
Dozownik plastyfikatorów - WP-2
Silosy cementu - SC 60
Mieszarka
Przenośniki ślimakowe rurowe
Silosy cementu 2xSC25
Przenośnik taśmowy PTŁ1400/12500
Przesiewacz bębnowy PB2300/6000
Przenośnik taśmowy PT800/4500
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy wznoszący
Przenośnik taśmowy PT1200/4100
Przenośnik taśmowy sortowniczy PTS
Przenośnik taśmowy sortowniczy PTS
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Separator magnetyczny
Wirówka do produkcji słupów.
Kabina sortownicza na 4 stanowiska
Przenośnik sortowniczy PTS
Przenośnik wznoszący
Przenośnik odbierający balast
Sterowanie
Zbiornik zasypowy na kruszywo 5m³
Rynna wibracyjna rusztowa
Zbiornik na nadziarno
Przenośnik taśmowy wznoszący
Przenośnik taśmowy rewersyjny
Zbiornik kruszywa 20m³ - 3 szt
Przenośniki taśmowe dozujące
Waga taśmowa WT
Wciągarka BA
Platforma mieszarki
Mieszarka planetarna MP
Dozownik plastyfikatorów
Waga cementu
Układ dozowania wody
Silosy cementu 60T
Przenośnik ślimakowy PS
Sterowanie wraz z częścią siłową
Zbiornik zasypowy 5m³
Rynna wibracyjna rusztowa
Zbiornik na nadziarno
Przenośnik taśmowy wznoszący
Przenośnik taśmowy rewersyjny
Zbiornik kruszywa 20m³ - 3 szt
Przenośniki taśmowe dozujące
Waga taśmowa WT
Wciągarka BA
Platforma mieszarki
Mieszarka planetarna MP
Dozownik plastyfikatorów
Waga cementu
Układ dozowania wody
Silosy cementu 60T
Przenośnik ślimakowy PS
Sterowanie wraz z częścią siłową
Przenośniki ślimakowe
Zbiornik buforowy 3m3
Zbiornik na popiół
Przenośnik ślimakowy 2 szt
Podajnik kubełkowy
Sterowanie
Instalacja sprężonego powietrza
z kompresorem powietrza
Zbiornik buforowy 3m3
Zbiornik na popiół
Przenośnik ślimakowy 2 szt
Podajnik kubełkowy
Sterowanie
Instalacja sprężonego powietrza
z kompresorem powietrza
Recykling mechaniczny
Mieszarka planetarna 1m3
Zbiorniki na kruszywo
Silosy cementu 2x100T
Waga kruszyw WT800
Kosz zasypowy 1,5 m3
Przenośniki śrubowe 2 szt
Waga cementu WC
System dozowania wody
Pomiar wilgotności
System dozowania dodatków
Dozowanie barwników płynnych
Dozowanie barwników proszkowych
System sterowania
Rozwijarka do folii i siatki
Wirówka do produkcji słupów betonowych
Zbiornik popiołu 1m3
Silos cementu 100 T
Przenośniki ślimakowe
Zbiornik buforowy 3 m3
Przenośnik kubełkowy
Węzeł betoniarski
Waga taśmowa WT800
Zbiorniki kruszywa
Wciągarka BA1000/1500
Waga wody WW300
Waga cementu WC600
Waga chemii WP2
Recykling ślimakowy
Remont budynku agregatu
Węzeł betoniarski
Zbiorniki kruszywa
Silosy cementu 3x80T
Wciągarka BA2000
Waga wody WW600
Waga cementu WC900
Mieszarka MB3000
Waga chemii WP2
Waga taśmowa WT800
Recykling ślimakowy

2009

Przenośnik taśmowy PT1200/11000
2009
Głowice folii reklamowej
2009
Moduł do produkcji bloczków keramzytowych
Winda rozpiętrzająca - rozpiętrzarka
Przenośnik paskowy
Układ rozformowujący
Blacha przesuwna
Przenośnik buforowy
Sterowanie układem rozformowującym i urządzeniami towarzyszącymi
2009
Węzeł betoniarski
Zbiorniki kruszywa 5x30m3
Waga taśmowa WT800
Wciągarka BA2000/3000
Mieszarka MB3000
Obudowa węzła
Waga cementu WC900
Waga wody WW600
Waga chemii WP4
Silos cementu SC100
Przenośniki ślimakowe PS250
Układ sterowania
Kontener sterowniczy
Recykling mechaniczny
Układ sterowania
2009
Przenośnik taśmowy
2009
Zespół dozoawnia kruszyw
Głowice folii reklamowej
SORTOWNIA ODPADÓW
Kabina kontrolna
Przenośnik załadowczy
Przesiewacz bębnowy
Trybuna sortownicza
Przenośniki taśmowe
Sterowanie
WĘZEŁ BETONIARSKI
Zbiornik kruszywa 4x30m³
Dozowniki jedno szczękowe
Waga taśmowa WT800/13200
Wciągarka BA1500
Mieszarka end_of_the_skype_highlighting
Waga cementu WC900
Waga wody WW600
Dozownik plastyfikatorów WP-2
Sterowanie z częścią siłową
Kontener sterowniczy
Owijarka jednogłowicowa
WĘZEŁ BETONIARSKI
Dozowniki jedno szczękowe
Waga taśmowa WT800/31500
Wciągarka BA2000/3000
Mieszarka dwu wałowa MB3000
Obudowa węzła betoniarskiego i wciągarki
Waga cementu WC 900
Waga wody WW600
Dozownik plastyfikatorów WP-3
Silos cementu 60T
Sterowanie
SORTOWNIA PAPIERU
Przenośniki taśmowe
Trybuna sortownicza
Kabina sortownicza
Platforma komunikacyjna
Szafa zasilająco-sterownicza
Instalacja odciągowa
MODERNIZACJA ZAKLADU
Zespół przenośników taśmowych
Zbiorniki kruszywa 8x60m3
Silos cementu 120T
Silos cementu 60T
Silos cementu białego 60T
Sterowanie z częścią siłową
MODERNIZACJA ZAKLADU
Zbiornik kruszywa szlachetnego 8x3m3
Dozowniki jedno szczękowe
Waga taśmowa WT500/13000
Wciągarka BA1000
Wózek betonu
Płuczka z układem zdmuchiwania wody
Przenośniki taśmowe
Zbiornik zasypowy kruszywa szlachetnego 9.6m3
Układ sterowania załadunkiem silosów kruszyw
Silos cementu 50m3
Sterowanie z częścią siłową

2008

Głowice folii reklamowej
Obudowa dźwiękochłonna kabiny wibroprasy z zasuwami
Zbiorniki kruszywa
ZESTAW URZĄDZEŃ
Kabina sterownicza
Przenośnik pancerny
Obudowa dźwiękochłonna kabiny wibroprasy
Magazyn palet
Przenośnik taśmowy rewersyjny
ZESTAW URZĄDZEŃ
Kabina sterownicza
Kontener na szafy siłowe
Przenośnik pancerny
Obudowa dźwiękochłonna kabiny wibroprasy
Magazyn palet
Instalacja odpylania kabiny wibroprasujacej (za pomocą cyklonu) ze szczotkami blatów produkcyjnych
WYKONANIE ZINTEGROWANEJ LINII DO PRODUKCJI MAŁOGABARYTOWYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH I WIELKOGABARYTOWYCH DROGOWYCH PŁYT BETONOWYCH
Zbiorniki na kruszywo 4x10m³
Dozowniki jedno szczękowe
Waga taśmowa
Przenośnik taśmowy skośny
Wciągarka BA 1000/1500
Mieszarka ZE 1000/1500
Waga cementu WC 600
Odpylacz mieszarki
Dozownik plastyfikatorów WP-2
Silos cementu i popiołu 60T
Wózek betonu WB1000
Regały suszarnicze
Hala produkcyjna
Obudowa węzła
Przenośnik łańcuchowy
Układ sterowania
WYKONANIE UKŁADU STOŁÓW DO PRODUKCJI DOMÓW Z DREWNA
Stół montażowy z układem dociskowym
Stół montażowy motylkowy
Stół montażowy z układem podnoszącym
Koziołek ciesielski
Układ sterowania
Owijarka folii dwugłowicowa
Przenośniki taśmowe
WĘZEŁ BETONIARSKI 90 m3/h
Zbiorniki na kruszywo 4x30m³
Dozowniki jedno szczękowe
Waga taśmowa WT800/13200
Wciągarka BA Mieszarka dwu wałowa MB 3000
Obudowa węzła betoniarskiego i dolnej części
Waga cementu WC900
Waga wody WW600
Dozownik plastyfikatorów WP2
Silos 60T - 2
Kabina sterownicza piętrowa
Obudowa dźwiękochłonna kabiny wibroprasy
Kabina sterownicza piętrowa
Obudowa dźwiękochłonna kabiny wibroprasy
Przenośnik pancerny PP46000
Kabina sterownicza piętrowa
Obudowa dźwiękochłonna kabiny wibroprasy
WĘZEŁ BETONIARSKI
Przenośnik taśmowy PT 800/20000
Przenośnik taśmowy Przenośnik taśmowy PT1200/6000
Przenośnik taśmowy PT650/35000
Zbiornik pośredni bufor 2,5m3
Przenośnik taśmowy dozujący PTD 500/8000
Przenośnik taśmowy PT300/2500
Bunkier zasypowy 16m3
Przenośnik taśmowy PT650/4500
Przenośnik taśmowy wznoszący obudową górną
Przenośnik taśmowy przejezdny rewersyjny PTPR650/11000
Przenośnik taśmowy rewersyjny PTR 650/3800
Waga taśmowa WT800/21000
Waga taśmowa WT650/23000
Silosy cementu 80m3-100T
WEZEL BETONIARSKI
Bunkier zasypowy 25m3
Przenośnik taśmowy PT650/4500
Przenośnik taśmowy wznoszący PTS650/35000
Przenośnik rewersyjny przejezdny PRP650/5000
Zbiorniki kruszywa 3x30m3
Przenośnik taśmowy PTPR500/1300
Waga taśmowa WT500/11000
Wciągarka BA1000/1500
Waga cementu WC600
Silosy cementu 80T
Waga wody WW200
Rozwijarka folii
Sterowanie wraz z częścią siłową rozwijarki folii
Wózek betonu z torowiskiem
Owijarka folii OR 1000 A (z jedna głowicą folii reklamowej)
WĘZEŁ MOBILNY 60m3/h
Zbiorniki kruszywa 4x30m3
Waga taśmowa WT800/13200
Waga cementu WC900
Waga wody WW600
Dozownik plastyfikatorów WP2
Silos 60 T
Kontener sterowniczy
ZESTAW URZĄDZEŃ
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy rewersyjny PTRP
Waga taśmowa WT
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW 500x6300
Przenośnik taśmowy rewersyjny PTR
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
ZESTAW URZĄDZEŃ
Bunkier załadowczy 40m3
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy rewersyjny PTRP
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy PT
Waga taśmowa WT
Przenośnik rewersyjny PTR
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy rewersyjny PTR
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy PT
Przejezdny przenośnik taśmowy MPTW
ZESTAW URZĄDZEŃ
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy rewersyjny PTRP
Waga taśmowa WT
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy PTW
Przenośnik taśmowy PTW
ZESTAW URZĄDZEŃ
Przenośnik łańcuchowy PŁ 1000/3200
Urządzenie unoszące WT1400
Magazyn buforowy MB1000/6000
Sterowanie
Recykling odpadów powstałych z produkcji masy betonowej
Owijarka OR 1000A z dodatkową głowica do oklejania folią reklamową
Rozwijarka folii

2007

Głowica owijarki do folii reklamowej
Montaż owijarki OR 1000A z dwoma głowicami do przyklejania folii reklamowej
Owijarka OR 1000A z dodatkową głowicą do przyklejania taśmy reklamowej
WĘZEŁ BETONIARSKI
Bunkier zasypowy 16m³
Przenośnik taśmowy wznoszący z taśmą progową PTS650/26000
Przenośnik rewersyjny przejezdny
Zbiorniki kruszywa z dozownikami szczękowymi
Waga taśmowa WT800/14000
Wciągarka BA1500/2250 Mieszarka ZE 1500/2250
Waga cementu WC900
Dozownik plastyfikatorów WP2
Silosy cementu 60T z oprzyrządowaniem
Przenośnik taśmowy betonu PT650/5500
Wózek betonu WB1500/2250
Kontener sterowniczy
System sterowania z częścią siłową
Silos popiołu 60T
Sterowanie z częścią siłową
Kontener sterowniczy
Zbiornik na wodę brudną wraz z przenośnikiem ślimakowym PS 200
Zbiornik wody oczyszczonej
Sterowanie wraz z częścią siłową
Modernizacja układu transportującego beton
ZESTAW URZĄDZEŃ
Waga cementu WC 500
Waga cementu WC 1000
Owijarka OR 1000A (z jedną głowicą reklamową)
ZESTAW URZĄDZEŃ
Owijarka folii OR 1000
Waga taśmowa WT 800x1400
Waga cementu WC 800
Waga cementu WC 200
Dozowniki jedno szczękowe
Zbiornik kruszywa
Głowica przyklejania folii reklamowej owijarki
Wykonanie owijarki OR 1000A wraz z dwoma głowicami do oklejania folii reklamowej
Rozwijarka folii OR 1000A
ZESTAW URZĄDZEŃ
Podwójny wózek betonu WB
Część siłowa sterowania
Sterowanie zasilaniem kruszyw i węzła betonu
Regały suszarnicze
Obudowa dźwiękochłonna kabiny wibroprasy
Kabina sterownicza piętrowa
Wykonanie zbiornika na wodę brudną
Wykonanie zbiornika na wodę oczyszczoną
Owijarka folii
Płuczka na dwie palety
Przenośnik pancerny
Magazyn palet transportowych
Wykonanie konstrukcji hali produkcyjnej
Przenośnik rewersyjny PTR650/4500
Przenośniki taśmowe rewersyjne PTR 650/2500
Zbiorniki kruszywa okrągły 50m3
Zbiorniki kruszywa okrągły 50m3
Dozowniki jedno szczękowe
Waga taśmowa WT650/1 Waga taśmowa WT800/1 Przenośnik taśmowy rewersyjny przejezdny
Centralne odpylanie dwóch mieszarek
Waga cementu WC600
Waga cementu WC300
Dozownik plastyfikatorów WP2
Silosy cementu 100T
Silosy cementu 100T dzielony na pół
MONTAŻ INSTALACJI RECYKLINGU
Zbiornik na wodę brudną
Zbiornik wody oczyszczonej
Sterowanie wraz z częścią siłową
ZESTAW URZĄDZEŃ
Wykonanie płuczki na dwie palety
Wykonanie przepychacza hakowego PH4400
Wykonanie przenośnika łańcuchowego PL
Bufor palet
Hala produkcyjna.

2006

Owijarki OR1000A
KOMPLETNA LINIA DO PRODUKCJI BETONU Z HALĄ PRODUKCYJNĄ
Silosy kruszywa 6x30 m3
Dozowniki jedno szczękowe
Waga taśmowa 800/23000
Przenośnik taśmowy progowy 1
Rozdzielacz kruszywa
Waga cementu WC600
Dozownik plastyfikatorów dwukomorowy 2x20L
Silosy cementu 100T
Przenośnik ślimakowy PS250/8000
Wózek betonu obrotowy
Przenośnik taśmowy betonu PT650/12600
Przenośnik taśmowy betonu PT650/11000
Recykling grawitacyjny
ZAKŁAD DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH WRAZ Z UKŁADAMI TECHNOLOGICZNYMI
Podajnik ślizgowy palet
Drabina piętrząco - rozpiętrzająca
Przenośnik palet
Obrotnica palet
Urządzenie do układania palet
Szczotka do palet
Urządzenie do spryskiwania palet
Przenośniki łańcuchowe
Sztaplarka
Przenośnik płytowy
Bandownica pionowa
Owijarka
Rozwijarka folii
Obudowa dźwiękochłonna kabiny
Kabina sterownicza
Regały suszarnicze
Zespół transportowy palet
Kosz zasypowy V=3 m3
Przenośnik taśmowy 650/9000
Bramka myjąca nadwozie i koła
Brama wjazdowa z napędem
Sterowanie linii składowania i transportu gotowego wyrobu
INSTALACJA DOZOWANIA KRUSZYW
Silos 120 T
Silos 80 T
Zbiorniki na kruszywo 6x20m³
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW 500/18000
Przenośnik taśmowy poziomy PTP 500/30000
Zbiornik na wodę brudną
Zbiornik na wodę oczyszczoną
Sterowanie z częścią siłową- autonomiczne
Przenośnik taśmowy rewersyjny PTR 800/9000
Montaż hali produkcyjnej.
Wykonanie wagi viatopu
Sterowanie z okablowaniem
Owijarka OR1000 A i płuczka do kostki.
Montaż i wykonanie płuczki do kostki brukowej
Owijarka OR 1000 A
Głowica do przyklejania taśmy reklamowej
Dostawa nowej sztaplarki palet, dopasowanie istniejącego zdwajacza palet.
Recykling, płuczka, przepychacz hakowy, przenośnik łańcuchowy
Przepychacz palet
Modernizacja magazynu palet

2005

Płuczka,
rama windy,
przepychacz
i inne urządzenia.
KOMPLETNY WĘZEL BETONIARSKI
Przenośniki taśmowe
Podajnik kubełkowy
Przenośnik rozdzielający obrotowy
Regały suszarnicze
Waga taśmowa
Dozowniki jedno szczękowe
Wciągarki
Wagi cementu
Dozownik plastyfikatorów
Wózek betonu
Zbiornik na kolormix
Owijarka
Rozwijarka
Płuczka
Recykling grawitacyjny
Kabina sterownicza
Sterowanie
LINIA DO PRODUKCJI BETONYU PLASTYCZNEGO
Dozowniki jedno szczękowe
Waga taśmowa
Przenośnik taśmowy
Wciągarka
Waga cementu
Wózek betonu
Regały suszarnicze
Układ sterowania
Układ dozowania wody do mieszarek
Zbiorniki kruszywa
Węzeł mobilny do produkcji betonu towarowego.
Automatyczna wymiana form.
System odzysku surowców do ponownego ich wykorzystania, płuczka,
przepychacz palet.
Recykling grawitacyjny
Recykling grawitacyjny
Recykling grawitacyjny
ZAKŁAD DO PRODUKCJI WIBROPRASOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH
Hala produkcyjna
Suszarnia
Bunkier zasypowy
Przenośniki taśmowe
Podajnik kubełkowy
Zbiorniki na kruszywo
Dozowniki jedno szczękowe
Waga taśmowa
Wciągarki
Mieszarki
Centralne odpylanie mieszarek
Wagi cementu
Układ dozowania wody
Silos Cementu
Wywrotnica palet
Kabina sterownicza
Rozbudowa linii transportowej prefabrykatów.
Rozbudowa linii
urządzenie mieszające i dozujące,
przenośnik rewersyjny
Przenośnik łańcuchowy, rozwijarka folii
Modernizacja przepychacza, magazyn palet.
SORTOWNIA ODPADÓW
Urządzenie do rozrywania worków
Przesiewacz bębnowy
Przenośniki taśmowe
Kabina sortownicza
Sterowanie
WĘZEŁ BETONIARSKI Z SUSZARNIĄ
Silosy cementu
Zbiorniki na kruszywo
Bunkier zasypowy
Podajnik kubełkowy
Zespół przenośników rewersyjnych
Dozowniki jedno szczękowe
Wciągarka
Wagi cementu
Podwójny wózek betonu
Płuczka
Suszarnia

2004

Rozbudowa węzła betoniarskiego wraz z wymianą sterowania
Maszyna do rozciągania wypełnień papierowych
Owijarka OR1000 A
Filtr podciśnieniowy SV 24
Przenośnik taśmowy PT800/4000
Przenośnik taśmowy PT
System przenośników do transportu opon
Przenośnik ślimakowy PS250/6500
ZESTAW URZĄDZEŃ
Przenośnik taśmowy PT800/9000,
regały suszarnicze,
wywrotnicy uszkodzonych wyrobów
Układ sterowania wózkami betonu
Rozwijarka folii
Węzeł betoniarski z trzema mieszarkami, płuczka do kostki brukowej, wywrotnica uszkodzonych wyrobów, rozciągarka folii
Przenośnik ślimakowy PS200/6000
Wciągarka BA do mieszarki TEKA THZ 3000
4 Silosy 5m3,
4 przenośniki czasowe,
waga taśmowa,
przenośniki taśmowe,
silos 5m3,
przenośnik taśmowy
Urządzenie do postarzania kostki,
grawitacyjny recycling.
Mieszarka ZE 500/750
Rozbudowa wózka dowożącego blaty
Rumpel- urządzenie do postarzania kostki brukowej produkcyjne
Mieszarka intensywnego mieszania TG350
Silos do cementu SC30
Urządzenie do przycinania wypełnień papierowych
Linia do recyklingu różnych odpadów przemysłowych
Przenośnik taśmowy PT800/6780
Zespół napędowy przenośnika,
ramię reakcyjne przenośnika buforowego.
Platforma mieszarki, 3 przenośniki ślimakowe, przenośnik taśmowy, 4 silosy cementu 60T, 4 Filtry SV10.
Recykling i urządzenie do postarzania kostki brukowej

2003

Dozownik do granulatów celulozowych.
Instalacja do sortowania kruszyw kopalnianych
Maszyny do rozciągania wypełnień papierowych
Wiata magazynowa
Kompletna linia do produkcji kostki brukowej.
Modernizacja linii do produkcji kostki brukowej.
Modernizacja linii do produkcji kostki brukowej.
Kompletna linia do produkcji suchych zapraw.

2002

Betoniarnia do produkcji kostki brukowej.
Betoniarnia do produkcji betonu towarowego.
Płuczka do kostki brukowej
Konstrukcja hali.
Kompletna Linia do produkcji betonów towarowych.
Owijarka do kostki brukowej
Automatyczny transport betonu.
Hala produkcyjna
Układ odpylania
Owijarka do kostki brukowej.

2001

Betoniarnia do produkcji betonu towarowego
Owijarki do kostki brukowej.
Betoniarnia do produkcji betonu towarowego.
Urządzenie do postarzania kostki brukowej (Rumpel)
Silosy cementu dzielone 120 t
Automatyczna linia transportowo - magazynowa i do sprzedaży kruszyw.
Betoniarnia do produkcji betonu towarowego
Linia pakująca.
Instalacja do utylizacji odpadów
Waga farby
Urządzenie do postarzania kostki brukowej
Zakład do produkcji kostki brukowej.

2000

Kompletna betonownia, linia pakująca (owijarki)
Linia do produkcji betonów prefabrykowanych oraz betonownia automatyczna.
Kompletny zautomatyzowany węzeł betoniarski i magazyn wysokiego składowania drobnowymiarowych elementów betonowych (suszarnia).
Pół mobilny, zautomatyzowany węzeł betoniarski z silosami kruszywa i cementu
Owijarka do kostki brukowej OR1000A.
Wieżowa wytwórnia betonu towarowego
Instalacja do utylizacji odpadów.

1999

Dozownik do granulatów celulozowych.
Owijarka do kostki brukowej
Dozownik do granulatów celulozowych.
Betoniarnia do produkcji betonu towarowego
Linia do pakowania drobnowymiarowych elementów betonowych, kompletny, zautomatyzowany węzeł betoniarski z silosami kruszywa i cementu; magazyn wysokiego składowania drobnowymiarowych elementów betonowych (suszarnia).

1998

Owijarka do kostki brukowej
Przenośniki taśmowe
Część betoniarni z przeznaczeniem do kruszyw szlachetnych, owijarki do kostki brukowej.
Linia do produkcji kostki brukowej.
Betonownia z linią do produkcji kostki brukowej.

1997

Silosy kruszywa
Betoniarnia do produkcji betonu towarowego montaż trzech mieszarek na linii technologicznej do produkcji kostki brukowej
Linia do pakowania kostki brukowej.
Betoniarnia do produkcji betonu towarowego.
Linia do przepakowywania kostki brukowej.
Kompletny, zautomatyzowany węzeł betoniarski z silosami kruszywa i cementu, Magazyn wysokiego składowania drobnowymiarowych elementów betonowych (suszarnia).

1996

Betoniarnia do produkcji kostki brukowej.
Betoniarnia do produkcji kostki brukowej.

1995

Linia do produkcji kostki brukowej

1994

Linia do produkcji kostki brukowej

1993

Linia do produkcji kostki brukowej

 

 

 

2012


Francja


Wykonanie przesiewaczy bębnowych

2011

Czechy


Obudowa dzwiękochłonna
Kabina sterownicza
Przenośnik pancerny

2010

Niemcy
Konstrukcje silosów 90 m3

2009

Białoruś
WYKONANIE UKŁADU STOŁÓW DO PRODUKCJI DOMÓW Z DREWNA
Stół montażowy z układem dociskowym
Stół montażowy motylkowy
Stół montażowy z układem podnoszącym
Koziołek ciesielski
Układ sterowania
Bułgaria
Kabina sterownicza piętrowa Obudowa dźwiękochłonna kabiny wibroprasy
Rumunia
Kabina sterownicza piętrowa
Obudowa dźwiękochłonna kabiny wibroprasy
Niemcy
SORTOWNIA PAPIERU
Przenośniki taśmowe
Przenośniki rewersyjne
Trybuna sortownicza
Pasa belująca
Trybuna sortownicza
Kabina sortownicza
Platforma komunikacyjna
Szafy zasilająco-sterownicza
Konstrukcje wsporcze
Rozdzielacz z rolką
Instalacja zraszająca
Instalacja odciągowa
Przesiewacz balistyczny
Stoły sortownicze
Separatory optyczne
Bunkier załadowczy
Separatory magnetyczne
Rynny zsypowe
Przesiewacze kaskadowe

2008

Walia
ZESTAW URZĄDZEŃ
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy przejezdny rewersyjny PTRP
Waga taśmowa WT
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW Przenośnik taśmowy rewersyjny PTR
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Kanada
ZESTAW URZĄDZEŃ
Bunkier załadowczy 40m3
Przenośnik taśmowy wznośny PTW
Przenośnik taśmowy rewersyjny PTRP
Przenośnik taśmowy wznoszący PTW
Przenośnik taśmowy PT
Waga taśmowa WT
Przenośnik rewersyjny PTR
Przenośnik taśmowy wznośny PTW
Przenośnik taśmowy rewersyjny PTR
Przenośnik taśmowy PT
Przenośnik taśmowy PT
Przejezdny przenośnik taśmowy MPTW
Niemcy
Głowice folii reklamowej
Niemcy
Zbiorniki kruszywa

2007

Niemcy
ZESTAW URZĄDZEŃ
Podwójny wózek betonu WB
Część siłowa sterowania
Sterowanie zasilaniem kruszyw i węzła
Regały suszarnicze
Obudowa dźwiękochłonna kabiny wibroprasy
Kabina sterownicza piętrowa
Wykonanie zbiornika na wodę brudną
Wykonanie zbiornika na wodę oczyszczoną
Owijarka folii
Płuczka na dwie palety
Przenośnik pancerny
Magazyn palet transportowych
Słowacja
WĘZEŁ BETONIARSKI
Wykonanie konstrukcji hali produkcyjnej
Przenośnik rewersyjny przejazdowy
Przenośniki taśmowe rewersyjne PTR
Zbiorniki kruszywa okrągły 50m3
Zbiorniki kruszywa okrągły 50m3
Dozowniki szczękowe
Waga taśmowa WT
Waga taśmowa WT
Przenośnik taśmowy rewersyjny
Centralne odpylanie dwóch mieszarek
Waga cementu WC600
Waga cementu WC300
Dozownik plastyfikatorów WP2
Silosy cementu 100T
Silosy cementu 100T dzielony na pół
Chorwacja
Platforma i przenośnik taśmowy rewersyjny
Niemcy
Owijarka OR 1000A
Austria
Wagi cementu

2006

Chorwacja
Platforma i przenośnik taśmowy rewersyjny.
Rumunia
Mała instalacja dozująca
Rumunia
Suszarnia dla linii Hess

2005

Holandia
Instalacja dozująco – mieszająca
Belgia
Regały wystawowe
Austria
4 silosy piasku 60t
Węgry
Suszarnia
Węgry
Kompletny węzeł do produkcji prefabrykatów

2004

Belgia
Węzeł do produkcji masy betonowej o wydajności 120 kubików na godzinę
Niemcy
Dwie płuczki do kostki brukowej
Słowacja
ZESTAW URZĄDZEŃ Przenośnik segmentowy (pancerny), magazyn palet produkcyjnych, owijarka OR1000A, płuczka do kostki brukowej
Niemcy
Mobilny węzeł do produkcji betonu towarowego o wydajności 90 m3/h
Czechy
Węzeł betoniarski wraz z suszarnią.
Rosja
Instalacja do transportu i załadunku wełny mineralnej.
Węgry
Instalacja dozująco – mieszająca.

2003

Niemcy
Płuczka do kostki brukowej, Remont urządzenia do postarzania kostki brukowej
Niemcy
Przenośniki taśmowe.
Niemcy
Linia do recyklingu różnych odpadów przemysłowych
Słowacja
Urządzenie do postarzania kostki brukowej.
Kazachstan
Węzeł betoniarski do produkcji betonu towarowego.

2002

Niemcy
Magazyn wysokiego składowania drobnowymiarowych elementów betonowych (suszarnia).
Niemcy
Przenośniki taśmowe.
Niemcy
Owijarki do kostki brukowej.
Niemcy
Owijarki do kostki brukowej.
Niemcy
Linia do recyklingu różnych odpadów przemysłowych

2001

Wielka Brytania
Dozownik do granulatów celulozowych.
Wielka Brytania
Linia do recyklingu różnych odpadów przemysłowych

2000

Holandia
Taśmociągi obrotowe przejezdne.
Włochy
Dozownik do granulatów celulozowych.
Niemcy
Linia do recyklingu różnych odpadów przemysłowych

1999

Słowacja
Magazyn wysokiego składowania drobnowymiarowych elementów betonowych (suszarnia), owijarka do kostki brukowej.

1996

Niemcy
Magazyn wysokiego składowania drobnowymiarowych elementów betonowych (suszarnia), linia produkcyjna bloczków ściennych z keramzytu, linia produkcyjno - obróbcza bloczków ściennych z keramzytu, linia sortująco - pakująca, piła do bloczków betonowych.

1995

Niemcy
Węzeł betoniarski z silosami kruszywa i elewatorem, linia produkcyjna bloczków ściennych z keramezytu, linia produkcyjno- obróbcza bloczków ściennych z keramezytu, linia sortująco- pakująca, piła do bloczków betonowych, linia do kruszenia odpadów produkcyjnych (recycling).

1992

Niemcy
Linia produkcyjna bloczków ściennych z keramzytu, linia produkcyjno- obróbcza bloczków ściennych z keramezytu, linia sortująco- pakująca

TUGEB POLBUD Sp. z o.o.
Tel.: +48 690 130 135
tugeb@tugeb-polbud.com.pl

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności. Zamknij