Przetargi

Zapraszamy do składania ofert

więcej

Węzły betoniarskie stacjonarne, mobilne

Układy sterowania

Układ sterowania oferowany przez firmę Tugeb - Polbud posiada homologację i certyfikat na mieszanki betonowe zgodnie z wymogami obowiązującej normy PN-EN 206-1:2003. Cały układ składa się z szaf elektrycznych oraz komputera. Sterowanie pozwala na łatwą obserwację przebiegu procesu produkcyjnego na ekranie monitora, drukowanie dokumentów dostaw, protokołów produkcyjnych, kontrolę zużycia surowców, nadzorowanie planu przeglądów. Program betonowni umożliwia również kontrolę konsystencji betonu wraz z zabezpieczeniem przed podwójnym zasypaniem. Zastosowanie oferowanego układu sterownia pozwala na pełną automatyzację procesu technologicznego co znaczne podnosi wydajność betonowni, przy jednoczesnej bardzo wysokiej dokładności dozowania poszczególnych komponentów i bardzo dużej powtarzalności parametrów produkowanego betonu.

OFERTA


TUGEB POLBUD Sp. z o.o.
Tel.: +48 690 130 135
tugeb@tugeb-polbud.com.pl