Przetargi

Zapraszamy do składania ofert

więcej

Sortownia odpadów komunalnych

Sortownia odpadów przeznaczona jest do sortowania odpadów komunalnych na poszczególne rodzaje.
Sortowanie odpadów: dostarczane odpady wstępnie są segregowane, wybierane są elementy wielkogabarytowe, a pozostałe odpady przenośnikiem taśmowym transportowane są do kabiny wstępnego sortowania, gdzie następuje segregowanie surowców na folię lekką, makulaturę grubą, opakowania szklane itp. Z kabiny wstępnego sortowania odpady trafiają do przesiewacza bębnowego, gdzie następuje mechaniczny rozdział odpadów na poszczególne frakcje. Odsiane odpady o małej frakcji magazynowane są w kontenerach umieszczonych pod bębnem przesiewacza. Pozostałe grubsze frakcje poddawane są procesowi ręcznej segregacji w  kabinach sortowniczych gdzie następuje ręczny wybór surowców wtórnych, które zrzucane są poprzez zsypy do kontenerów. Następnie surowce przesyłane są do prasy belującej, gdzie następuje prasowanie odpadów
.
Każda sortownia, jej wydajność i wszystkie inne parametry dostosowywane są do wymagań i potrzeb Klienta.


TUGEB POLBUD Sp. z o.o.
Tel.: +48 690 130 135
tugeb@tugeb-polbud.com.pl